0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Josef Braun
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۲:۳۰
Sebastian Baran
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۵:۲۰
Slawomir Dosz
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۲۰
Sebastian Baran
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۰:۵۰
Linek Adam
۳
۱
Piotrowski Marcin
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۵:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۸:۲۰
Jakub Wozniak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۲۰
Artur Grela
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۰۰
Sebastian Baran
۳
۱
Przemyslaw Korzec
Finished
۱۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Przemyslaw Korzec
Finished
۱۲:۵۰
Dawid Poloszczanski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۱۰
Piotrowski Marcin
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۰:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۳۰
Blazej Cioch
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۰
Sebastian Baran
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۸:۴۰
Artur Grela
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۱۰
Sebastian Baran
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۲۰
Patryk Zatowka
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۳۰
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۴۰
Josef Braun
۳
۰
Artur Grela
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۰:۱۰
Patryk Zatowka
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۴۰
Josef Braun
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۶:۲۰
Linek Adam
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۰:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۱۰
Tadeusz Piotrowski
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۱:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۴۰
Tadeusz Piotrowski
۰
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۰۱:۵۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۲۰
Linek Adam
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۳:۲۰
Linek Adam
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Linek Adam
Finished
۰۴:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۴:۲۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۴:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Linek Adam
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۲۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۶:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۰
Linek Adam
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۶:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۵۰
Blazej Cioch
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۱۰
Linek Adam
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۵۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۱۰
Josef Braun
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۵۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۹:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۳۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۱:۲۰
Josef Braun
۳
۱
Patryk Zatowka
Finished
۱۱:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۱:۴۰
Slawomir Dosz
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۵۰
Artur Grela
۳
۰
Patryk Zatowka
Finished
۱۲:۱۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۰۰
Artur Grela
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۳:۲۰
Sebastian Baran
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۳۰
Patryk Zatowka
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۴۰
Josef Braun
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۴:۰۰
Sebastian Baran
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۴:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۴:۴۰
Patryk Zatowka
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۴:۵۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۵:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۰
Michal Minda
Finished
۱۵:۴۰
Patryk Zatowka
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۶:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۶:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۶:۴۰
Sebastian Baran
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۱۶:۵۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۷:۰۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۷:۱۰
Patryk Zatowka
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۱۷:۴۰
Josef Braun
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۵۰
Sebastian Baran
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۸:۰۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۱۰
Patryk Zatowka
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۸:۳۰
Wojciech Gluszek
۱
۱
Jakub Glanowski
inprogress
۱۸:۴۰
Slawomir Dosz
۱
۱
Artur Grela
inprogress
۱۸:۵۰
Mateusz Misiak
-
-
Michal Minda
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Adrian Wiecek
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Sebastian Baran
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Karol Wisniewski
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Czech Republic
Pro League
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Radek Rose
Finished
۱۲:۳۰
Josef Kutifel
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bezstarosta
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Barta
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۵:۰۰
Ondrej Pastorek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۸:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
David Sarganek
Finished
۰۹:۳۰
Martin Guk
۳
۰
Radek Rose
Finished
۱۰:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۰:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Josef Kutifel
Finished
۱۱:۰۰
Josef Kutifel
۳
۰
Martin Guk
Finished
۱۱:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Radek Rose
Finished
۱۲:۰۰
Vitezslav Sochurek
۱
۳
Milan Lopusan
Finished
۱۲:۰۰
Petr Vicherek
۳
۰
David Sarganek
Finished
۱۲:۳۰
Michal Vedmoch
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۰:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۰:۰۰
Jan Kabelka
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Levicky
۳
۲
Martin Jaksa
Finished
۰۰:۳۰
Jaromir Kanok
۲
۳
Michal Vedmoch
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vojtech
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vojtech
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۳۰
Robin Pacha
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۰۱:۳۰
Martin Jaksa
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۱:۳۱
Mihail Trinta
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۰۰
Jan Kabelka
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Levicky
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۰۲:۰۱
Denis Hofman
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۲۹
Jiri Louda
-
-
Petr Oliver Korp
Cancelled
۰۲:۳۰
Vladimir Kubat
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۰۲:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Pavel Mozol
Finished
۰۳:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
-
-
Michal Regner
inprogress
۰۴:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
Pavel Mozol
Finished
۰۴:۳۰
Michal Syroha
۰
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Louda
inprogress
۰۵:۳۰
Pavel Mozol
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Josef Pelikan
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Mozol
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Jan Pleskot
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۰۷:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۷:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۷:۳۰
Pavel Mozol
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۸:۰۰
Martin Bezstarosta
۳
۱
Vitezslav Sochurek
Finished
۰۹:۳۰
Josef Rossler
۳
۰
Jan Zitnik
Finished
۰۹:۳۰
Petr Serak
۳
۰
Milan Lopusan
Finished
۱۰:۰۰
Karel Hons
۳
۰
Michal Drastich
Finished
۱۰:۰۰
David Sarganek
۰
۳
Rene Kowal
Finished
۱۰:۳۰
Jan Zitnik
۲
۳
Karel Hons
Finished
۱۰:۳۰
Vitezslav Sochurek
۲
۳
Petr Serak
Finished
۱۰:۳۰
Michal Drastich
۱
۳
Josef Rossler
Finished
۱۱:۰۰
Milan Lopusan
۰
۳
Martin Bezstarosta
Finished
۱۱:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
Rene Kowal
Finished
۱۱:۳۰
Josef Rossler
۳
۱
Karel Hons
Finished
۱۱:۳۰
Jan Zitnik
۳
۰
Michal Drastich
Finished
۱۲:۰۰
Milan Lopusan
۱
۳
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۲:۳۰
Jan Zitnik
۳
۰
Michal Drastich
Finished
۱۲:۳۰
Josef Rossler
۳
۲
Karel Hons
Finished
۱۳:۰۰
Martin Bezstarosta
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۳:۰۰
Josef Kutifel
۳
۱
Martin Guk
Finished
۱۳:۰۰
Marek Sedlak
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۱۳:۳۰
Jaromir Kriz
۳
۱
Jan Manhal Jr
Finished
۱۳:۳۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Radek Bartunek
Finished
۱۳:۳۰
Bohuslav Kaloc
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۱۳:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Miroslav Barta
Finished
۱۴:۰۰
Martin Stefek
۳
۲
Jiri Motak
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Pozarsky
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۴:۰۰
Radek Fnukal
۳
۲
Jan Lovl
Finished
۱۴:۰۰
Radek Bartunek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Jr
۳
۲
Radek Fnukal
Finished
۱۴:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۳۰
Bohumil Skulina
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Lovl
۳
۰
Jaromir Kriz
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Motak
۳
۲
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۵:۰۰
Bohuslav Kaloc
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۱۵:۳۰
Jaromir Kriz
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۵:۳۰
Marek Sedlak
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۱۵:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Jr
۳
۰
Jan Lovl
Finished
۱۶:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Motak
Finished
۱۶:۰۰
Radek Bartunek
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۱۶:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۱۶:۰۰
Jan Lovl
۱
۳
Jaromir Kriz
Finished
۱۶:۲۹
Mihail Trinta
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۱۶:۳۸
Tibor Kolenic
۱
۳
Radek Bartunek
Finished
۱۷:۰۰
Martin Stefek
۰
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۷:۰۰
Marek Sedlak
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۷:۰۰
Radek Fnukal
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۷:۰۰
Marek Cejka
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۱۷:۳۰
Alois Kanak
۳
۲
Ondrej Homola
Finished
۱۷:۳۰
Martin Cmunt
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۷:۳۰
Josef Obeslo Jr
۲
۳
Koubek Vojtech
Finished
۱۷:۳۰
Petr Svoboda
۲
۰
Milan Flesar
Finished
۱۸:۰۰
Josef Toth
۱
۳
Tomas Suta
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۱۸:۰۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۸:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۸:۳۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۱۸:۳۰
Ondrej Homola
۲
۳
Josef Toth
Finished
۱۸:۳۰
Vaclav Pech
۳
۰
Petr Svoboda
Finished
۱۸:۳۰
Milan Flesar
۰
۰
Marek Cejka
inprogress
۱۹:۰۰
Miroslav Adamec
۰
۰
Martin Cmunt
inprogress
۱۹:۰۰
Tomas Suta
۰
۰
Alois Kanak
inprogress
۱۹:۰۰
Michal Zahradka
۰
۰
Josef Obeslo Jr
inprogress
۱۹:۰۰
Josef Obeslo Jr
-
-
Jiri Nesnera
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Martin Cmunt
-
-
Jan Jablonovsky
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Plachy Jiri
-
-
Miroslav Adamec
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Koubek Vojtech
-
-
Michal Zahradka
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Russia
Liga Pro
Kutenkov Dmitry
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Lednev
۱
۳
Bogachev Alexey
Finished
۱۲:۱۵
Shulkov Maxim
۳
۱
Gennadiy Nevezhin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Shulkov Maxim
Finished
۱۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۲:۰۰
Vadim Putilovsky
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۲:۱۵
Suntsov Artem
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۱۲:۴۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۰:۱۵
Igor Mihaylov
-
-
Dmitry Bakalin
Cancelled
۰۰:۱۵
Ivan Pandur
۰
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۰:۲۹
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Bakalin
۳
۲
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Pavel Fursov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Pandur
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۰۳:۴۵
Suntsov Artem
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Maksim Mameka
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۳۰
Vadim Putilovsky
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۴۵
Pavel Fursov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Smirnov
۱
۳
Andrei Andreev
Finished
۰۸:۰۰
Gennadiy Nevezhin
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۰۸:۱۵
Konstantin Nosov
۱
۳
Evgeny Shishko
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Vologzhanin
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۸:۳۰
Gennady Karpovkin
۳
۰
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Muslikov
۲
۳
Shulkov Maxim
Finished
۰۸:۴۵
Artem Chernov
۳
۰
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Voronov
۳
۱
Oleg Pronin
Finished
۰۹:۰۰
Igor Blinov
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Shishko
۱
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Doncenko
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Dmitry Voronov
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Golovachev
۳
۱
Konstantin Nosov
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Pronin
۰
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۰:۰۰
Mikhail Smirnov
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Konstantin Nosov
۳
۱
Artem Chernov
Finished
۱۰:۱۵
Gennadiy Nevezhin
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Vologzhanin
۲
۳
Dmitry Voronov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Andreev
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۳۰
Evgeny Shishko
۳
۲
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Oleg Pronin
Finished
۱۱:۰۰
Anton Sokolov
-
-
Andrey Suslov
Cancelled
۱۲:۰۰
Volodin Dmitrii
۳
۱
Sergey Burov
Finished
۱۲:۱۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Mikhail Marchenko
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Grishchenko
۰
۳
Rasskazov Anton
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Suslov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۳:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Andrey Potapkov
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Burov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۱۳:۱۵
Mikhail Marchenko
-
-
Anton Sokolov
inprogress
۱۳:۳۰
Rasskazov Anton
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۳:۳۰
Anton Yudin
۱
۳
Ivan Lednev
Finished
۱۳:۴۵
Anton Vashkov
۳
۰
Volodin Dmitrii
Finished
۱۳:۴۵
Anton Sokolov
-
-
Yuriy Lbov
inprogress
۱۴:۰۰
Andrey Potapkov
۳
۱
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۴:۰۰
Volodin Dmitrii
۳
۰
Dmitry Tikhnenko
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Grishchenko
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Burov
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۱۴:۴۵
Bogachev Alexey
۳
۰
Anton Yudin
Finished
۱۴:۴۵
Rasskazov Anton
۱
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۵:۰۰
Aleksei Bobriakov
۰
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۶:۰۰
Denys Lebedev
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۶:۱۵
Pavel Pinkovsky
۱
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۱۶:۱۵
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Valeriy Zanev
Finished
۱۶:۳۰
Evgeny Voronkov
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۶:۳۰
Stanislav Kaplan
۳
۲
Vladislav Fedorov
Finished
۱۶:۴۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Konstantin Nosov
Finished
۱۶:۴۵
Yuri Dvornichenko
۰
۳
Aleksandr Shmelev
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۷:۰۰
Dmitrii Pishchuk
۳
۰
Stanislav Kaplan
Finished
۱۷:۱۵
Eduard Golovachev
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۷:۱۵
Valeriy Zanev
۲
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۷:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Aleksei Bobriakov
Finished
۱۷:۳۰
Vladislav Fedorov
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۷:۴۵
Konstantin Nosov
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۱۷:۴۵
Aleksei Bobriakov
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۸:۰۰
Aleksandr Shmelev
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۸:۰۰
Denys Lebedev
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۸:۱۵
Pavel Pinkovsky
۲
۲
Stanislav Kaplan
inprogress
۱۸:۱۵
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Merezhko
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۸:۳۰
Dmitrii Pishchuk
-
-
Vladislav Fedorov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Eduard Golovachev
۱
۳
Konstantin Nosov
Finished
۱۸:۴۵
Nikita Bespalov
-
-
Alexander Alexeev
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Ukraine
WIN CUP
Artem Maksimenko
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۰۰
Yevhenii Faflei
۲
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Galynsky
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۳۰
Aleksandr Kalinevich
۳
۰
Yevhenii Faflei
Finished
۰۰:۴۵
Artem Maksimenko
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۱:۰۰
Alexey Rodin
۱
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۱:۱۵
Denys Scherbak
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۱:۳۰
Alexey Rodin
-
-
Aleksandr Kalinevich
Cancelled
۰۱:۴۵
Oleksandr Storozhenko
۳
۲
Aleksandr Kalinevich
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Pisklov
-
-
Mykchailo Styranets
Cancelled
۰۲:۰۰
Denys Scherbak
۳
۰
Artem Maksimenko
Finished
۰۲:۰۰
Alexey Rodin
۳
۰
Yevhenii Faflei
Finished
۰۲:۱۵
Oleksandr Storozhenko
-
-
Yevhenii Faflei
Cancelled
۰۲:۱۵
Oleh Lutsyshyn
-
-
Mykchailo Styranets
Cancelled
۰۲:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۱
Mykchailo Styranets
Finished
۰۳:۰۰
Oleksandr Storozhenko
-
-
Alexey Rodin
Cancelled
۰۳:۱۵
Oleh Lutsyshyn
۲
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۰۳:۳۰
Yevhenii Faflei
۱
۳
Aleksandr Kalinevich
Finished
۰۳:۴۵
Oleksandr Storozhenko
۳
۱
Alexey Rodin
Finished
۰۴:۱۵
Mykchailo Styranets
۲
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۵:۰۰
Mykchailo Styranets
۰
۳
Oleh Lutsyshyn
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۲
Oleh Lutsyshyn
Finished
۰۶:۳۰
Kovalchuk Nazarii
۳
۰
Ruslan Lazebny
Finished
۰۷:۳۰
Serhii Chernayvskiy
۰
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۸:۰۰
Kovalchuk Nazarii
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۸:۳۰
Anatoly Levshin
۱
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۸:۴۵
Serhii Chernayvskiy
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۹:۰۰
Nikolay Galynsky
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۹:۱۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۱
Serhii Chernayvskiy
Finished
۰۹:۳۰
Anatoly Levshin
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۹:۴۵
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۰:۰۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Andrey Shamray
Finished
۱۰:۱۵
Ruslan Lazebny
۰
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۰:۳۰
Anatoly Levshin
۳
۲
Nikolay Galynsky
Finished
۱۰:۴۵
Oleksandr Ivashkin
۳
۲
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۱:۰۰
Denys Scherbak
۳
۲
Andrey Shamray
Finished
۱۱:۱۵
Oleksandr Ivashkin
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۱:۳۰
Andrey Shamray
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۱۱:۴۵
Ruslan Lazebny
۲
۳
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۲:۰۰
Denys Scherbak
۳
۰
Nikolay Galynsky
Finished
۱۲:۱۵
Serhii Chernayvskiy
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۲:۳۰
Denys Scherbak
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۱۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۰
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۳:۰۰
Andrey Shamray
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۱۳:۱۵
Alexei Zaets
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۱۳:۳۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Kalinevich
۳
۰
Yevhenii Faflei
Finished
۱۴:۰۰
Andrey Shamray
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۱۴:۱۵
Alexei Zaets
۰
۳
Yevhenii Faflei
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Kalinevich
۰
۳
Alexey Rodin
Finished
۱۵:۰۰
Igor Tridukh
۲
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۱۵:۱۵
Alexei Zaets
۳
۱
Aleksandr Kalinevich
Finished
۱۵:۳۰
Sergey Zavinskiy
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۵:۴۵
Yevhenii Faflei
۳
۲
Alexey Rodin
Finished
۱۶:۰۰
Igor Tridukh
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۶:۱۵
Alexey Rodin
۳
۲
Alexei Zaets
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Zavinskiy
۱
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۱۶:۴۵
Yevhenii Faflei
۰
۳
Aleksandr Kalinevich
Finished
۱۷:۰۰
Igor Tridukh
۰
۳
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۷:۱۵
Yevhenii Faflei
۱
۳
Alexei Zaets
Finished
۱۷:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۱۷:۴۵
Alexey Rodin
۳
۱
Aleksandr Kalinevich
Finished
۱۸:۰۰
Dmitriy Batyuk
۲
۳
Igor Tridukh
Finished
۱۸:۱۵
Aleksandr Kalinevich
۳
۱
Alexei Zaets
Finished
۱۸:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۲
Sergey Zavinskiy
inprogress
۱۸:۴۵
Alexey Rodin
۰
۰
Yevhenii Faflei
inprogress
۱۹:۰۰
Oleksandr Liushnia
-
-
Igor Tridukh
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Vitaliy Krokhmal
-
-
Volodymyr Samoiylov
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Volodymyr Samoiylov
-
-
Oleksii Metla
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
World
TT-CUP
Karol Guzy
۰
۳
Marcel Mroczka
Finished
۰۰:۰۰
Wes Wang
۰
۳
Patrick Keville
Finished
۰۰:۱۰
Chen Jining
۳
۰
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۰:۱۵
Andrei Knazik
۳
۱
Martin Lepka
Finished
۰۰:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۵
Wes Wang
۳
۱
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۰:۴۰
Patrick Keville
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۰:۴۵
Vojteh Shanc
۲
۳
Martin Lepka
Finished
۰۰:۵۰
Brozek Michal
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۵
Wojciech Marszal
۱
۳
Marcel Mroczka
Finished
۰۱:۰۰
Jan Knot
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۰۱:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۲۵
Jez Grzegorz
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Jonas Kulveit
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۱:۵۵
Jez Grzegorz
۳
۲
Wojciech Marszal
Finished
۰۲:۰۰
Martin Lepka
۳
۱
Vojteh Shanc
Finished
۰۲:۲۰
Brozek Michal
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۲:۲۵
Karol Guzy
۳
۰
Krzysztof Stala
Finished
۰۲:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Tony Hu
Finished
۰۲:۴۰
Marek Kulisek
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۵۵
Marcel Mroczka
۲
۳
Krzysztof Stala
Finished
۰۳:۰۰
Mecik Patryk
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۳:۵۰
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Jakub Chmielowski
Finished
۰۴:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Jakub Chmielowski
Finished
۰۴:۳۰
Dariusz Scigany
۰
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۶:۲۰
Mecik Patryk
۳
۲
Dariusz Scigany
Finished
۰۷:۵۰
Jakub Lamperski
۳
۰
Bartek Wisniewski
Finished
۰۸:۳۰
Robert Baran
۳
۱
Adrian Piegza
Finished
۰۹:۰۰
Dariusz Scigany
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۹:۲۰
Mateusz Malik
۲
۳
Bartek Wisniewski
Finished
۰۹:۳۰
Salvador Aracil
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۹:۴۰
Zdenek Bron
۰
۳
Radek Libovicky
Finished
۰۹:۵۰
Jakub Lamperski
۳
۲
Robert Baran
Finished
۱۰:۰۰
Cerveny Tomas
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۲۰
Sebl Jachym
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۲۵
Mateusz Malik
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۱۰:۳۰
Alberto Ibarra
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Zdenek Bron
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۵۰
Radek Muller
۲
۳
Petr Kubat
Finished
۱۰:۵۵
Robert Baran
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۱۱:۰۰
Salvador Aracil
۰
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Radek Libovicky
۱
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۱:۲۰
Sebl Jachym
۳
۰
Petr Kubat
Finished
۱۱:۲۵
Mateusz Malik
۱
۳
Robert Baran
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Michalski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۱:۳۵
Zdenek Bron
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۱:۵۰
Zdenek Zahradka
۳
۰
Radek Muller
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Lamperski
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۱۲:۰۰
Bernacki Lukasz
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۱۲:۰۵
Juan Lara
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Radek Libovicky
Finished
۱۲:۲۰
Sebl Jachym
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۲:۲۵
Mateusz Malik
۰
۲
Jakub Lamperski
Finished
۱۲:۳۰
Mariusz Adamus
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۱۲:۳۵
Alberto Ibarra
۰
۳
Juan Lara
Finished
۱۲:۴۰
Zdenek Bron
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۲:۵۰
Petr Kubat
۳
۱
Zdenek Zahradka
Finished
۱۲:۵۵
Adrian Piegza
۱
۳
Bartek Wisniewski
Finished
۱۳:۰۰
Csaba Szappanos
۱
۳
Viktor Ferencz
Finished
۱۳:۱۰
Cerveny Tomas
۳
۰
Radek Libovicky
Finished
۱۳:۲۰
Kacper Slawinski
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۱۳:۳۵
Alberto Ibarra
۰
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۳:۴۰
Teuber Florian
۳
۱
Richard Kovacs
Finished
۱۳:۴۰
Jan Trefny
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۵۰
Sebl Jachym
۰
۳
Petr Kubat
Finished
۱۳:۵۵
Jakub Lamperski
۳
۰
Robert Baran
Finished
۱۴:۰۰
Bernacki Lukasz
۲
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۴:۰۵
Csaba Szappanos
۳
۲
Richard Kovacs
Finished
۱۴:۱۰
Petr Priscak
۱
۳
Vojteh Shanc
Finished
۱۴:۲۰
Frantisek Korenek
۳
۱
Horst Bauer
Finished
۱۴:۲۵
Jakub Michalski
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۱۴:۳۵
Viktor Ferencz
۰
۳
Teuber Florian
Finished
۱۴:۴۰
Jan Trefny
۳
۰
Vojteh Shanc
Finished
۱۴:۵۰
Vojtech Koutnik
۲
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۱۴:۵۵
Mariusz Adamus
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۱۵:۰۵
Csaba Szappanos
۲
۳
Teuber Florian
Finished
۱۵:۱۰
Juan Lara
۰
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۵:۱۰
Andrei Knazik
۲
۳
Petr Priscak
Finished
۱۵:۲۰
Frantisek Korenek
۳
۱
Muhlhauser Zdenek
Finished
۱۵:۲۵
Bernacki Lukasz
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۵:۳۵
Richard Kovacs
۳
۲
Viktor Ferencz
Finished
۱۵:۴۰
Jan Trefny
۳
۰
Petr Priscak
Finished
۱۵:۵۰
Horst Bauer
۲
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۵:۵۵
Jakub Michalski
۳
۰
Mariusz Adamus
Finished
۱۶:۰۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۲۰
Frantisek Korenek
۰
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۶:۲۵
Bernacki Lukasz
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۱۶:۳۵
Teuber Florian
۳
۲
Viktor Ferencz
Finished
۱۶:۴۰
Petr Priscak
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۵۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Horst Bauer
Finished
۱۶:۵۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۱۷:۰۵
Jan Trefny
۳
۱
Vojteh Shanc
Finished
۱۷:۲۰
Krzysztof Stala
۱
۳
Wojciech Marszal
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Michalski
۰
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۱۷:۳۵
Jaroslav Brynych
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۵۰
Vojtech Koutnik
۳
۱
Frantisek Korenek
Finished
۱۷:۵۵
Jez Grzegorz
۳
۲
Krzysztof Stala
Finished
۱۸:۰۰
Mariusz Adamus
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۱۸:۰۵
David Nosek
۰
۳
Martin Plihal
Finished
۱۸:۲۰
Jan Hendrych
۰
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۸:۲۵
Piotr Odelski
۳
۰
Jakub Nowak
Finished
۱۸:۳۰
Kacper Slawinski
۲
۲
Mariusz Koczyba
inprogress
۱۸:۳۵
Jaroslav Brynych
۱
۱
Martin Plihal
inprogress
۱۸:۵۰
Petr Semrad
۲
۰
Chlumsky Petr
inprogress
۱۸:۵۵
Svoboda Vladimir
-
-
David Nosek
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Jan Hendrych
-
-
Chlumsky Petr
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Jaroslav Brynych
-
-
David Nosek
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Filip Kopecky
-
-
Petr Semrad
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Armenia
Armenia ITT CUP
Mnatsakan Ghazaryan
۱
۳
Murad Asatryan
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Simonyan
۲
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۸:۵۰
David Ghotanyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Murad Asatryan
Finished
۰۹:۳۰
Mnatsakan Ghazaryan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۱۰
Murad Asatryan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۵۰
Murad Asatryan
۳
۲
Sergey Simonyan
Finished
۱۲:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۳:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Sergey Simonyan
Finished
۱۴:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Murad Asatryan
Finished
۱۴:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۵:۱۰
David Ghotanyan
۲
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۵:۳۰
Mnatsakan Ghazaryan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۵:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۶:۱۰
Sergey Avanesyan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۱۶:۳۰
Ruben Galbakyan
۳
۰
Ishkhan Avetisyan
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Dallaqyan
۳
۰
Jon Mirzoyan
Finished
۱۷:۱۰
Belarus
Liga Pro
Konovalov Aleksandr
۳
۰
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Siniavskii
۳
۱
Vitalii Vinnik
Finished
۰۹:۳۰
Konovalov Aleksandr
۳
۱
Vitalii Vinnik
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Lysakovskii
۰
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۲۰
Anton Mokei
۰
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۵۰
Evgenii Kozich
۳
۱
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۴:۲۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Anton Mokei
Finished
۱۴:۴۵
Vladimir Korshkov
۳
۱
Andrey Chernoy
Finished
۱۶:۳۰
Dmitrii Korol
۳
۲
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Chernoy
۲
۳
Dmitrii Korol
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Vladimir Korshkov
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Korshkov
۲
۲
Dmitrii Korol
inprogress
۱۸:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Rima Khlghatyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۰:۳۰
Hasmik Khachatryan
۳
۱
Rima Khlghatyan
Finished
۱۱:۱۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۱:۳۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Rima Khlghatyan
Finished
۱۳:۵۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۴:۱۰
Rubina Vardanyan
۲
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۴:۵۰
Rima Khlghatyan
۳
۰
Mariam Hambardzumyan
Finished
۱۵:۱۰